Kmi Intelectum Monika Duda-Jakubowicz

Opinie na temat różnych firm z wielu branż. Opowiadamy o swoich doświadczeniach, polecamy albo odradzamy.