Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Opinie na temat różnych firm z wielu branż. Opowiadamy o swoich doświadczeniach, polecamy albo odradzamy.