Polecam Barabasz Bronisław Horosiewicz Stanisław S.C. Zakład Ślusarski

Opinie na temat różnych firm z wielu branż. Opowiadamy o swoich doświadczeniach, polecamy albo odradzamy.